Tăng View Video - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:


  • HÃY ĐẶT TỔNG SỐ VIEW BẠN MUỐN CHẠY, không đặt nhiều đơn hàng cho cùng 1 video.


  • Bắt đầu: 0-1h ( Nếu kẹt sẽ khởi động lại trong 24h )


  • Tốc độ: 100k-500k/ngày ( Có thể thay đổi nếu quá tải )


  • SV 2 & 3 KHÔNG BẢO HÀNH VỚI BẤT KÌ LÍ DO NÀO!


  • Không áp dụng cho video đã công chiếu, không công khai


  • Hệ thống sẽ báo hoàn thành sau khi trả đủ view rất nhanh, hãy đợi 6h-12h để view được hiển thị ra ngoài


  • Chú ý: View có thể tụt bất kỳ lúc nào. Hãy cân nhắc khi đặt dịch vụ này.