Tăng Giờ Xem Kênh - Tạo đơn hàng


Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:


  • Độ dài video từ 15 phút trở lên.
  • View có thời gian xem trên 15p
  • 1000 View = 250 Giờ xem
  • Giờ xem có thể mất từ 2-3 ngày để cập nhật trong Analytic
  • Giờ xem không tụt cho tới hiện tại