Tăng Livestream Sale - Tạo đơn hàng


Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:

  • Xử lý trong 5-15 phút.
  • Số lượng mắt sẽ được dồn lên trong thời gian ngắn ban đầu.
  • Số lượng mắt sẽ lên từ 60-90% số lượng đặt.
  • 100% người dùng thật Traffic chuẩn Mắt đa quốc gia.
  • Video KHÔNG chặn quốc gia.
  • Nếu trên 15 Phút không thấy lên mắt hãy Tạo đơn mới hoặc qua Server VIP Live
  • CHỈ ÁP DỤNG CHO VIDEO bật nhúng.
  • Dịch vụ này có thể kẹt view, hãy order lại đơn khác.