Tăng Like Video - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:


  • Chất lượng cao, tốc độ cao, giữ like tốt.


  • Nếu đơn kẹt sẽ khởi động lại trong 6h-12h.


  • Thời gian bắt đầu có hai khung giờ


  •  Bắt đầu trong 1h ( 22h - 16h )


  •  Bắt đầu trong 0-5 phút ( 16h-22h )


  • Like rất nhanh tuy nhiên có thể bị kẹt đơn nếu quá tải.


  • Like thật và không bảo hành. Tốc độ 5k-10k/ngày


  • Lưu ý: Không hủy, hoàn với bất kỳ lý do nào