Tăng Like Comment Video - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:

  • Mua bằng link video ở chế động công khai có dạng: https://www.youtube.com/watch?v=uafdpvPa5IU
  • Cài sai link video, video ở chế độ riêng tư dịch vụ sẽ không chạy.
  • Nghiêm cấm buff các đơn có nội dung vi phạm pháp luật, chính trị, đồ trụy...
  • Nếu cố tình buff bạn sẽ bị trừ hết tiền và ban khỏi hệ thống vĩnh viễn, và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
  • Nếu đơn đang chạy trên hệ thống mà bạn vẫn mua ở các hệ thống bên khác, nếu có tình trạng hụt, thiếu số lượng giữa 2 bên thì sẽ không được xử lí.
  • Đơn cài sai thông tin hoặc lỗi trong quá trình tăng hệ thống sẽ không hoàn lại tiền.