Tăng Dislike Video - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:


  • Dislike bắt đầu sau 6 - 24h.


  • Bảo hành 30 ngày nếu tụt từ 20% trở lên.


  • Tốc độ 10-50/ngày.


  • Hoạt động được khi ẩn like/dislike


  • KHÔNG ĐẶT LIKE VÀ DISLIKE cùng lúc ( đợi 1 trong 2 server hoàn thành mới có thể đặt )


  • Thận trọng khi đặt vì dislike có thể làm video của bạn giảm độ đánh giá về video.


  • Dịch vụ này có thể hoàn tiền giữa chừng, hãy đặt lại nếu đơn hàng hoàn tiền