Tăng Trước Công Chiếu Video - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:


  • Hướng dẫn đặt view công chiếu:
  1. - Giả sử hiện tại là 9h
  2. - Video công chiếu là 9h30
  • Bạn có thể đặt view công chiếu trong khoảng thời gian chờ của video từ 9h-9h15. Không đặt video đã công chiếu.


  • View sẽ dao động trong 1 khoảng view ( 50-500 người chờ phụ thuộc vào số lượng đặt ).


  • Bắt đầu sau 5-10 phút và 100% người thật.


  • Người xem có tương tác like, dislike, comment.


  • 100% traffic chuẩn Nguồn mạng xã hội Đa quốc gia.


  • Có thể bật kiếm tiền khi chạy.


  • Người đang đợi sẽ chuyển thành người xem nếu video bắt đầu phát, tuy nhiên số lượng sẽ biến động mạnh do người xem không muốn xem video của bạn.