Tăng Traffic USA - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:


 • Sử dụng tài khoản https://bitly.com/ của bạn để lấy link rút gọn và thống kê traffic.


 • Từ khóa có thể đặt mọi loại ngôn ngữ.


 • Định dạng URL và keywords dành cho Server Keywords
 • Thêm URL của bạn và keywords theo 1 trong 2 dạng như sau:


 • https://www.( tên miền ).com:keyword
 • https://bitly.com/xyz:keyword longtail


 • Chỉ 1 keywords khi đặt hàng. Để dùng nhiều keywords hơn vui lòng đặt đơn hàng mới, keywords ko có dấu


 • Traffic tự nhiên từ google


 • 100% real và unique visitors


 • Thời gian visit: 40s-60s


 • Bounce Rates: Thấp


 • Tốc độ dao động 10k traffic/ngày


 • Bắt đầu sau 1 - 12h


 • Desktop Traffic trên 90%, Mobile Traffic dưới 10%


 • Không 18+, hàng cấm, các website vi phạm chính sách google