Tăng Traffic Chất Lượng Cao - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:


  • Thời gian bắt đầu: 0-48h.


  • Link: Link website trực tiếp ( KO ĐẶT LINK RÚT GỌN KIẾM TIỀN ).


  • Tốc độ: 1k-5k/ngày.


  • Chất lượng: Đây là traffic chất lượng cao nhất trong các loại traffic thường.


  • Bạn có thể đặt link boom.to để thống kê số lượng traffic. Không đặt các website nguy hiểm, website lừa đảo.


  • Không 18+, hàng cấm, các website vi phạm chính sách google.


  • Traffic không bảo hành.


  • Minimum: 100 & Maximum: 10.000.000 Traffic.