Tăng Traffic Global - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:


  • Sử dụng: https://bom.to/ để thống kê traffic.


  • Bắt đầu: 0-48h ( website của bạn sẽ được duyệt nếu phù hợp ).


  • Tốc độ: 1k-10k/ngày.


  • Đặt link website.


  • Chất lượng: Traffic thật và chất lượng cao tới website của bạn.


  • Traffic từ các Mạng Xã Hội nguồn Global.


  • Không bảo hành.


  • Hỗ trợ google analytics.


  • Không 18+, hàng cấm, các website vi phạm chính sách google