Vip Like Tiktok - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:

Các trường hợp đơn bị hủy hoặc không lên like

  • Đổi username hoặc username ở chế độ riêng tư.
  • Đăng video quá nhiều trong thời gian ngắn hệ thống chưa kịp quét.

Vui lòng đọc tránh mất tiền

  • Mua bằng Username có dạng https://www.tiktok.com/@username
  • Tài khoản cần phải tắt chế độ riêng tư, nghiêm cấm đổi User name trong quá trình tăng, cố tình đổi User name không hỗ trợ.
  • Viplike chạy theo cơ chế ví dụ bạn mua gói 500 like khi stt đó hơn 500 like là hệ thống dừng không chạy thêm nữa.
  • Like hoạt động từ 7h - 23h