Tăng View Tiktok - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:

 • KHÔNG BẢO HÀNH TẤT CẢ VIEW KHI TỤT.
  • Điền Full Link Video.
  • Định dạng: https://www.tiktok.com/@user/video/id
  • Tốc độ 10K - 500K View/ngày.
  • Đối với View Trending thì nên dùng trên 100K view sẽ có hiệu quả
  • View lên từ 15 - 120p kể từ khi order.
  • View SV 1 - 2 - 4 Không bảo hành.
  • View SV 3 sẽ bảo hành trong 90 ngày.
  • 1 ID KHÔNG CÀI 2 ĐƠN CÙNG LÚC TRONG HỆ THỐNG ! ĐƠN CŨ XONG MỚI CÀI ĐƠN MỚI ! CỐ TÌNH CÀI BỊ HỤT SỐ LƯỢNG SẼ KHÔNG XỬ LÝ !
 • SV 1-2-3 ĐANG CHẬM VUI LÒNG ĐỢI, NẾU MUỐN NHANH HƠN HÃY DÙNG SV 4-5.