Tăng Share Tiktok - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 5 = -5 Coin

Bạn đã được giảm giá tối đa 5 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:


  • Đơn hàng sẽ chạy từ 0-6h sau khi order.


  • Tốc độ: 1 - 100K share/ngày và Không Bảo Hành.


  • Nếu ID đang chạy trên hệ thống Chúng tôi mà bạn vẫn mua id đó cá hệ thống bên khác, nếu có tình trạng hụt số lượng giữa 2 bên thì sẽ không được xử lí!


  • Nếu gặp lỗi hãy nhắn tin hỗ trợ phía bên phải góc màn hình hoặc vào mục liên hệ hỗ trợ để được hỗ trợ tốt nhất!


  • Lưu ý: Đơn hàng có thể sẽ bị hủy, hãy đặt lại nếu đơn hàng báo hủy, nếu sau 2-3 lần đặt vẫn hủy có nghĩa rằng link đó k thể thực hiện.