Live Stream - Đang Mua Hàng - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý: Dịch vụ này hiển thị số lượng người đang mua hàng khi Livestream


  1. Đơn hàng đang mua là các đơn hàng ảo, chỉ hiển thị số lượng người đang mua khi xem Live Stream. Mỗi lượt mua chỉ hiển thị khoảng 10s sau đó kết thúc chứ không phải hiển thị hết toàn bộ.
  2. Đơn hàng sẽ chỉ xuất hiện một vài giây là xong
  3. Ví dụ: ABC đang mua hàng
  4. Dịch vụ này chỉ hiển thị trên Android, còn trên Iphone chưa hỗ trợ nên cân nhắc.
  5. Thời gian lên từ 10 - 20p sau khi order
  6. Bảo hành 3 tháng và hiện tại chưa thấy tụt


Cách dùng:

  • Dán Full link Live sản phẩm kênh Tiktok Shop
  • Ví dụ: https://tiktok.com/@forlike***/live
  • Sản phẩm phải được ghim ở gian hàng Tiktok