Tăng Mắt Live Việt Nam - Tạo đơn hàng


Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:

  • BẮT ĐẦU LÊN VIEW DẦN TRONG 10-15 phút.
  • Nếu đơn có vấn đề hãy chụp ảnh màn hình live và gửi cho fanpage kèm số ID đơn hàng.
  • Nếu qua quá trình live bạn không chụp lại hoặc báo lỗi, chúng tôi không kiểm tra được và KBH.
  • Phải mở luồng trực tiếp - Tài khoản mở công khai
  • Không bảo hành.
  • Không đặt đơn hàng thứ hai trên cùng một liên kết cho đến khi đơn hàng của bạn được hoàn thành trong hệ thống.
  • Bắt buộc dán Link Video Live
  • Định Link mẫu: https://www.tiktok.com/@username/live
  • SV VIP và SVIP: Khác nhau ở tốc độ lên và ổn định số mắt hơn, duy trì 80 - 120% số mắt đặt.