Tăng Follow Tiktok - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:


  • Tốc độ Follow Các Server có dấu ⭐⭐⭐ đang là nhanh ổn nhất


  • SV Tiktok Việt đang bị chậm ảnh hưởng bởi đứt cáp quang, xin lưu ý!!!


  • Có một vài server không huỷ đơn được khi tạo xong, hãy cân nhắc!


  • Follow không bảo hành, nên buff dư 10-20% số lượng..


  • Thời gian bắt đầu 0-1h.


  • Định dạng link: https://www.tiktok.com/@username.


  • Không đặt link dạng: @user.


  • Trường hợp đã dùng bên mình nhưng dùng song song thêm bên khác chạy, bên mình từ chối hỗ trợ với bất kì lí do nào.


  • 1 ID KHÔNG CÀI 2 ĐƠN CÙNG LÚC TRONG HỆ THỐNG ! ĐƠN CŨ XONG MỚI CÀI ĐƠN MỚI ! CỐ TÌNH CÀI BỊ HỤT SỐ LƯỢNG SẼ KHÔNG XỬ LÝ !