Tăng Comment TikTok - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:


  • Tốc độ: 50 Comment/Ngày.


  • Không bảo hành Comment.


  • Bắt đầu sau 1-6h kể từ khi order,


  • Nếu ID đang chạy trên hệ thống mà bạn vẫn mua id đó cá hệ thống bên khác, nếu có tình trạng hụt số lượng giữa 2 bên thì sẽ không được xử lí!


  • Nghiêm cấm bình luận những nội có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của Cá nhân hoặc Tổ chức.


  • Nếu cố tình buff bạn sẽ bị trừ hết tiền và band khỏi hệ thống Chúng tôi vĩnh viễn, và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.