Tăng Follow Shopee - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú ý:


  • Hướng dẫn link shopee: Tại đây


  • 1 ID không cài 2 đơn cùng 1 lúc.


  • Nếu ID đang chạy trên hệ thống chúng tôi mà bạn vẫn mua id đó cá hệ thống bên khác, nếu có tình trạng hụt số lượng giữa 2 bên thì sẽ không được xử lí.


  • Nghiêm cấm đổi Username trong quá trình Buff Shopee. Nếu khách hàng cố tình đổi Username trong quá trình Buff Shopee sẽ KHÔNG được hoàn tiền.


  • Không thể hủy đơn khi đã thanh toán - Không hoàn lại tiền.