Tăng Comment Bài Viết - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:

SV 1:

  • Nick ko có avatar
  • Bắt đầu trong 0-1h
  • Tốc độ 100-1k comment/ngày
  • Chất lượng: Cao.
  • Không bảo hành.


SV2:

  • Bảo hành 30 ngày
  • Bắt đầu trong 6h.
  • Tốc độ 100-700/ngày.
  • 100% người thật hoạt động, có avatar.
  • Quốc gia chủ yếu: Nga