Đánh giá Google Map - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Lưu Ý

- Hiện chỉ nhận Map tại Việt Nam

- Link map lấy tại maps.google.com hoặc link chia sẽ của map

- Bảo hành 30 ngày

- User đánh giá map bằng tay và sài 4g nên hạn chế bị google quét tối đa

- Số lượng review thực tế nhìn thấy có thể thấp hơn số lượng đã chạy do google cập nhật chậm,vui lòng chờ 2-3 ngày để google cập nhật hiện

- Trong vòng 7 ngày nếu số lượng reviews thực tế chưa đủ,Chúng tôi sẽ reset lại nội dung chưa lên sau đó phát cho user khác làm bù

- Trong mục báo cáo nếu nội dung nào có Tên user thực hiện và link review thì tức là review đó đã đươc google cập nhật trên map.có thể bấm vào để kt.

- User có thể bấm nhầm thành 1 sao,vui lòng báo admin để thông báo user sửa lại.