(VIP) Tăng Like Tự Động - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Lưu Ý Dịch Vụ: 📌️

  • Phải mở công khai bài viết trước khi sử dụng dịch vụ.


  • Trong vòng 30 ngày, cứ mỗi ngày bạn đăng bài viết thì các bài viết đó sẽ được tự động tăng like.


  • Tối đa mỗi ngày bạn được tăng Like cho 5 bài viết.


  • Mỗi bài viết phải cách nhau 60 phút.


  • Chỉnh sửa bài viết sẽ không lên được Like.


  • Không được mua 2 đơn hàng 1 lúc cho cùng 1 ID.


  • Mua like không nhảy thì phải kiểm tra lại xem mình đã mở công khai bài viết chưa.


  • Like sẽ lên luôn ngay sau khi bạn đăng status 0-10 phút.


  • Phí hủy đơn hàng tối đa 5,000 Coin + 10 ngày của đơn hàng.