(VIP) Tăng Comment Tự Động - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Lưu Ý Dịch Vụ: 📌️


  • VIP CMT là tính năng tự động bình luận vào bài viết khi ID có đăng bài viết mới.


  • Vui lòng điền Link Trang Cá Nhân hoặc Link Page.


  • Không được chỉnh sửa bài đăng  • Mỗi bài đăng cách nhau 1h


  • Mỗi ngày mặc định được tối đa 5 bài viết.


  • Hỗ trợ chạy Trang Cá Nhân và FanPage.


  • SV1 Sẽ không chạy được cho bài viết Video.


  • Phí hủy đơn hàng là 5K và 10 ngày của gói.


  • Đơn giá được tính: Số CMT x Số Ngày x Giá Mỗi CMT


  • KHÔNG HỖ TRỢ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ KHI CHƯA ĐỌC LƯU Ý MÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ