Tăng View Store - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý: 🎯 

Hiện tại Facebook đang cập nhập views vì vậy TẤT CẢ loại view và TẤT CẢ máy chủ đang chậm. Chúng tôi đang nổ lực tìm cách khắc phục. Xin lỗi vì sự bất tiện này.


  • Phải mở công khai Video trước khi sử dụng dịch vụ.


  • Không được order 1 ID mà 2 đơn hàng cùng lúc.


  • Mua View không lên thì phải kiểm tra lại xem mình đã mở công khai Video chưa.


  • View sẽ lên luôn ngay sau khi order 0-10 phút.


  • Phí hủy đơn hàng tối đa 5,000 mCoin.


  • Views/phút hệ thống đã chạy = views/phút hệ thống chạy + views/phút người dùng thật phát sinh trong quá trình chạy đơn hàng.