Tăng Share Group - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý: 📌️


  • 1 ID KHÔNG CÀI 2 ĐƠN CÙNG LÚC TRONG HỆ THỐNG ! ĐƠN CŨ XONG MỚI CÀI ĐƠN MỚI ! CỐ TÌNH CÀI BỊ HỤT SỐ LƯỢNG SẼ KHÔNG XỬ LÝ!


  • Nếu ID đang chạy trên hệ thống chúng tôi mà bạn vẫn mua id đó cá hệ thống bên khác, nếu có tình trạng hụt số lượng giữa 2 bên thì sẽ không được xử lí!


  • MIN: 100 share group 1 lần mua


  • MAX: 50000 share group 1 lần mua


  • Hỗ trợ chạy share từ 9h sáng đến 23h đêm!


  • Từ khi bắt đầu mua hệ thống sẽ chạy sau 5 đến 15 phút !


  • Nếu sau khi cài 20 - 30 phút không thấy share có thể nhắn tin hỗ trợ phía bên phải góc màn hình!