Tăng Thành Viên Nhóm - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý: 📌️


  • Hệ thống không xử lí cho những cá nhân tăng member nhưng cố tình không duyệt thành viên nhóm.


  • Bắt buộc phải tắt chế độ kiểm duyệt thành viên trong group. Xem HD


  • Không được mua 2 đơn hàng 1 lúc cho cùng 1 ID.


  • Các đơn hàng sẽ hoạt động từ 1 - 12h kể từ khi order.


  • Phí hủy đơn hàng tối đa 5,000 mCoin.