Tăng mắt live Stream VIP - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý: 🎯

THÔNG BÁO: [Buff mắt/ Buff recommend] Hiện tại đã hoạt động ổn định.

Cám ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!!!.


  • Video có dạng: facebook.com/User/Post/ID_Video
  • Tối đa 10K mắt cho mỗi Live, nên chia ra đặt 5 đơn 2K.
  • Mắt sẽ được tăng dần lên từ 1-2 phút sau khi order
  • Có thể order nhiều đơn hàng cùng lúc cho 1 ID.
  • Mua Mắt chưa thấy tăng thì phải kiểm tra xem video có công khai và đúng định dạng link chưa.
  • KHÔNG HOÀN TIỀN với những video / livestream KHÔNG công khai.
  • Hệ thống sẽ tăng từ 90% - 120% SỐ LƯỢNG ĐÃ ĐẶT (Máy chủ VIP)
  • Hệ thống sẽ tăng từ 80% - 120% SỐ LƯỢNG ĐÃ ĐẶT (Máy chủ thường)
  • Hệ thống sẽ tăng từ 70% - 120% SỐ LƯỢNG ĐÃ ĐẶT (Máy chủ rẻ)
  • Hệ thống sẽ tăng từ 60% - 120% SỐ LƯỢNG ĐÃ ĐẶT (Máy chủ thử nghiệm)