Tăng mắt live Stream VIP - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý: 🎯

THÔNG BÁO: [Buff mắt/ Buff recommend] Hiện tại đã hoạt động ổn định.

Cám ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!!!.


  • Video có dạng: facebook.com/User/Post/ID_Video
  • Tối đa 10K mắt cho mỗi Live, nên chia ra đặt 5 đơn 2K.
  • Mắt sẽ được tăng dần lên từ 1-2 phút sau khi order
  • Có thể order nhiều đơn hàng cùng lúc cho 1 ID.
  • Mua Mắt chưa thấy tăng thì phải kiểm tra xem video có công khai và đúng định dạng link chưa.
  • KHÔNG HOÀN TIỀN với những video / livestream KHÔNG công khai.
  • Hệ thống sẽ tăng từ 90% - 120% SỐ LƯỢNG ĐÃ ĐẶT (Máy chủ VIP)
  • Hệ thống sẽ tăng từ 80% - 120% SỐ LƯỢNG ĐÃ ĐẶT (Máy chủ thường)
  • Hệ thống sẽ tăng từ 70% - 120% SỐ LƯỢNG ĐÃ ĐẶT (Máy chủ rẻ)
  • Hệ thống sẽ tăng từ 60% - 120% SỐ LƯỢNG ĐÃ ĐẶT (Máy chủ thử nghiệm)