Tăng Like Page - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý: 📌️

 1. Đối với các đơn hàng Profile có dạng link Profile.php?id=1000.... thì phải điền UID
 2. Nếu Page là Profile có nút Like thì sẽ sử dụng được Server Like Page, Còn nếu Page có mỗi Follow thì phải sử dụng Server Follow
 3. Không bảo hành hoặc hỗ trợ bất cứ trường hợp nào, nếu tạo đơn hàng trên hệ thống Chúng tôi nhưng chạy thêm bên dịch vụ website bên khác 🚫
 • Bảo hành 30 ngày kể từ khi hoàn thành xong đơn hàng.
 • Không hỗ trợ bất kì trường hợp nào khi chưa đọc kĩ lưu ý.
 • Phải điền Link hoặc ID của Fanpage.
 • Server nào có Icon: 💎💎💎 là Server đó đang ổn định nhất nhiều người đang dùng!!!
 • SV PAGE - CHỈ TĂNG ĐƯỢC CHO PAGE PROFILE ️🎯
 • Nhập id lỗi hoặc trong thời gian chạy die id thì hệ thống không hoàn lại tiền.
 • Không được mua 2 đơn hàng 1 lúc cho cùng 1 ID.
 • Like sẽ bắt đầu lên trong vòng 5 phút.
 • Hệ thống luôn sử dụng 96% là tài khoản người dùng FB Việt.
 • Phí hủy đơn hàng tối đa 5,000 mCoin.