Tăng Like Bài Viết - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú ý

 • VUI LÒNG ĐIỀN LINK DẠNG POST/ID.
 • ĐỐI VỚI REEL HÃY ĐIỀN ID CỦA VIDEO REEL.
 • LIKE SẼ BỊ TỤT 10-20% TRONG QUÁ TRÌNH BUFF, HÃY CÂN NHẮC SỬ DỤNG.
 • Phải mở công khai bài viết trước khi sử dụng dịch vụ.
 • Không đặt like là số lẻ, ví dụ 91, 186, ... đặt bội số 50.
 • 1 ID đặt tối đa được 3 đơn hàng
 • Mua like không nhảy thì phải kiểm tra lại xem mình đã mở công khai bài viết chưa.
 • Sau 22h hằng ngày, hệ thống sẽ đóng 80% server để hoàn thành các đơn hàng cũ, hãy cân nhắc sử dụng sớm!!!
 • Lỗi Avatar không có nút like thì hãy vào Cài đặt -> Bài viết công khai -> Thông tin cá nhân để công khai.
 • Định dạng bắt buộc: facebook.com/User/Post/ID
 • Đối với Avatar hoặc Ảnh Bìa thì hãy click vào ảnh lấy ID. Xem HD
 • Like Bài viết Không Bảo Hành và có thể bị tụt từ 10-15% nên hãy order dư số lượng.
 • Nếu tăng Like trong nhóm, thì nhóm phải công khai.
 • Không bảo hành hoặc hỗ trợ bất cứ trường hợp nào, nếu tạo đơn hàng trên hệ thống Chúng tôi nhưng chạy thêm bên dịch vụ website bên khác 🚫