Tăng Like Chất Lượng - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú ý

 • VUI LÒNG ĐIỀN LINK DẠNG POST/ID.
 • ĐỐI VỚI REEL HÃY ĐIỀN ID CỦA VIDEO REEL.
 • LIKE SẼ BỊ TỤT 10-20% TRONG QUÁ TRÌNH BUFF, HÃY CÂN NHẮC SỬ DỤNG.
 • Phải mở công khai bài viết trước khi sử dụng dịch vụ.
 • Không đặt like là số lẻ, ví dụ 91, 186, ... đặt bội số 50.
 • 1 ID đặt tối đa được 3 đơn hàng
 • Mua like không nhảy thì phải kiểm tra lại xem mình đã mở công khai bài viết chưa.
 • Sau 22h hằng ngày, hệ thống sẽ đóng 80% server để hoàn thành các đơn hàng cũ, hãy cân nhắc sử dụng sớm!!!
 • Lỗi Avatar không có nút like thì hãy vào Cài đặt -> Bài viết công khai -> Thông tin cá nhân để công khai.
 • Định dạng bắt buộc: facebook.com/User/Post/ID
 • Đối với Avatar hoặc Ảnh Bìa thì hãy click vào ảnh lấy ID. Xem HD
 • Like Bài viết Không Bảo Hành và có thể bị tụt từ 10-15% nên hãy order dư số lượng.
 • Nếu tăng Like trong nhóm, thì nhóm phải công khai.
 • Không bảo hành hoặc hỗ trợ bất cứ trường hợp nào, nếu tạo đơn hàng trên hệ thống Chúng tôi nhưng chạy thêm bên dịch vụ website bên khác 🚫