Tăng Follow - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý: 📌️


 1. Nếu Page là Profile có nút Like thì sẽ sử dụng được Server Like Page, Còn nếu Page có mỗi Follow thì phải sử dụng Server Follow


 • Không bảo hành hoặc hỗ trợ bất cứ trường hợp nào, nếu tạo đơn hàng trên hệ thống Chúng tôi nhưng chạy thêm bên dịch vụ website bên khác 🚫


 • Đối với các đơn hàng Profile có dạng link Profile.php?id=1000.... thì phải điền UID


 • Nếu điền link không nhận, hãy lấy UID tại đây • Huỷ đơn sẽ mất từ 6-24h. tối đa, hãy cân nhắc!


 • Đơn hàng sẽ được bắt đầu trong 0 - 24h.


 • Đơn rẻ sẽ chạy chậm hoàn thành từ 12 - 36h.


 • Bắt buộc Page Profile phải dùng SV PAGE.


 • SV PAGE - CHỈ TĂNG ĐƯỢC CHO PAGE PROFILE ️🎯


 • Tốc độ tăng các Server cực nhanh, hoàn thành trong 24h.


 • Phải mở chế độ công khai theo dõi trang cá nhân trước khi sử dụng dịch vụ.


 • Không được mua 2 đơn hàng 1 lúc cho cùng 1 ID. Phải đợi đơn hàng cùng ID đó hoàn thành xong mới được order tiếp cho ID đó.


 • Mua Follow không thấy tăng thì phải kiểm tra lại xem mình đã mở công khai theo dõi và đủ 18 tuổi chưa


 • Lỗi trang cá nhân không có nút Follow thì hãy vào tường -> chỉnh sửa thông tin cơ bản -> Tick vào ô hiện người theo dõi.


 • Không hỗ trợ bật kì đơn hàng nào xảy ra lỗi nếu chưa đọc kĩ lưu ý