Tăng Bình Luận - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý: 📌️

  • Phải mở công khai bài viết trước khi sử dụng dịch vụ.
  • Các SV dưới 100Đ sẽ không hiện tiến trình, vui lòng xem tại bài viết trên Facebook ⁉️
  • Cách lấy ID bài viết mới Nhất. Xem HD
  • Server 1-2-3 sẽ không ổn định, không bảo hành
  • Đối với các Post Ẩn trên Page chạy QC sẽ không thể sử dụng tính năng này
  • Nghiêm cấm các bình luận về chủ đề chính trị, tôn giáo, pháp luật, xúc phạm… có tình buff sẽ bị trừ hết tiền trong hệ thống, band vĩnh viễn tài khoản và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  • Comment sẽ lên luôn ngay sau khi order 0 - 10 phút, tùy thuộc vào server.
  • Hệ thống luôn sử dụng 96% là tài khoản người dùng FB Việt.
  • Không huỷ đơn sau khi đã order.