CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỂ MỞ TRANG CỘNG TÁC VIÊN

B1: Mua tên miền tùy theo các bạn. Bạn có thể mua tại NameCheap

B2: Trỏ DNS Server về địa chỉ sau

  • lady.ns.cloudflare.com

  • vin.ns.cloudflare.com

B3: Liên hệ với chúng tôi để Mở site NGAY BÂY GIỜ

DEMO: Bạn có thể xem trang cộng tác viên mẫu Click tại đây